2015-04-15 09:31 #0 av: Tusen

Mindre ändringar från reglementskommittén

Vid reglementskommitténs senaste möte tog man beslut om några mindre förändringar som kan påverka dig som kusk eller ryttare. De börjar gälla på en gång och gäller punkterna nedan.

Bestraffningsval
I lärlingslopp som ligger inom V75 gäller nu att kuskens bestraffningsval, böter eller avstängning, gäller. Det blir alltså inte automatiskt avstängning.

Vårdad klädsel i värmning = vita byxor
Vårdad klädsel innebär vita byxor om inte måldomarnämnden, på grund av väderförhållandena, medger undantag.

Spårbyte
Om det, när spårbytet påbörjas, finns en lucka som rymmer hela ekipaget har ekipaget rätt till den. Om ett bakomvarande ekipage då kör in frambenen i luckan ska detta ekipage bestraffas.

Halvspårskörning
Ett ekipage har max 50 meter på sig att byta spår vid ett tänkt spårbyte. Den som kör i halvspår längre än så kommer att bestraffas.

Har du frågor om detta kan du kontakta Göran Wahlman pågoran.wahlman@travsport.se.  

Kopierat från Travsport.se