2013-05-31 13:23 #0 av: Tusen

Fr.o.m. i år kommer alla föl att chipmärkas och frysmärkningen avskaffas därmed. Detta för att följa övriga hästvärlden gällande identifiering av hästar.

Detta kan du läsa på Travsport.se

Frysmärkningen försvinnerSvensk Travsport inför chipmärkning av travhästar

Svensk Travsport avskaffar frysmärkning och inför chipmärkning av travhästar redan under 2013.

– Alla europeiska travländer förutom Sverige chipmärker i dag. Med en allt mer gränsöverskridande travsport innebär det att en hel del av våra svenska travhästar, trots att de redan är frysmärkta, måste chipmärkas för att kunna tävla i andra länder. Chipmärkning underlättar det internationella utbytet. Alla andra svenska hästar förutom travarna chipmärks också, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

En viktig bakgrund till förändringen är också att EU-kommissionen nu via Jordbruksverket på grund av hästköttskandalen ställer betydligt större krav på medlemsstaterna rörande kontrollen av hästpass och påföljder om EU-direktivet inte följs och kontrolleras. Jordbruksverket informerade hästavelns organisationer om EU-kommissionens ställningstaganden och avsikter så sent som 14 maj.

– Genom chipmärkning kan identifieringen göras snabbare och vi anpassar oss till traveuropa, säger Christina Olsson.

Vad innebär chipmärkning för hästen?

– Själva proceduren vid identifieringen blir den samma som vid frysmärkning. Hästen ritas av på ett konturdiagram, tagel tas för DNA-prov, men ett chip kommer att injiceras i mankammen i stället för att siffror frysmärks på halsen. Den synliga märkningen på halsen kommer alltså att försvinna och ersättas av ett chip som man behöver avläsare för att kunna se, förklarar Christina Olsson.

Hur kommer chipmärkningen att gå till?

– När en korrekt registreringansökan för fölet har inkommit till Svensk Travsport skickar vi ett brev med konturdiagram och en förteckning över de chipmärkare/identifierare som Svensk Travsport har utbildat och godkänt. Uppfödaren får själv kontakta en av dessa och komma överens om tid och plats för chipmärkning och identifiering. Den gamla ordningen med en kallelse till märkning vid ett speciellt tillfälle upphör, förklarar Christina Olsson.

När identifieringen är gjord skall DNA-prov, chipmärkningsrapport samt konturdiagram sändas in till Svensk Travsport märkt med vilken häst som avses. Därefter utfärdas hästpasset. "

Pressmeddelande från Svensk Travsport

(Källa: https://www.travsport.se/nyheter/1.302685)